" Mahamaham Theertham View - Page 3
Mahamaham Theertham View - Page 3
Article Index
Mahamaham Theertham View
Page 2
Page 3
All Pages
Temples Mahamham Tank Theertham View
16 (sodasa) Linga resides
16 Mandapam (Temple)
around
Mahamaham tank
20 Theertham(well)
in (Temple)
Mahamaham tank
Names of 16 (Sodasa)
Linga (form of Shiva) :
Names of 20 Theertham :
1. Brammatheertheshwarar
2. Mukundeshwarar
3. Dhaneshwarar
4. Virushabeshwarar
5. Baaneshwarar
6. Koneshwarar
7. Bhakthikeshwarar
8. Bhairaveshwarar
9. Agasthyeshwarar
10. Vyaneshwarar
11. Umaibakeshwarar
12. Nairutheeshwarar
13. Brammeshwarar
14. Gangatheshwarar
15. Mukthatheertheshwarar
16. Shethrabaleshwarar
1. Vayu Theertham
2. Ganga Theertham
3. Bramma Theertham
4. Yamuna Theertham
5. Kubera Theertham
6. Godavari Theertham
7. Eshana Theertham
8. Narmada Theertham
9. Saraswathi Theertham
10. Indira Theertham
11. Agni Theertham
12. Cauvery Theertham
13. Yama Theertham
14. Kumari Theertham
15. Niruthi Theertham
16. Bayoshni Theertham
17. Deva Theertham
18. Varunai Theertham
19. Sarayu Theertham
20. Kanya Theertham


scroll back to top